Állások keresése - igazgatási ügyintéző - Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekigazgatási ügyintéző

Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége

igazgatási ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6134 Kömpöc, Petőfi Sándor utca 10.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. mell. 1. belügyi igazgatási feladatok, 1. mell. 18. szociális igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

anyakönyvvezető, államigazgatási ügyintézés, önkormányzati ügyintézés, testületi munkához kapcsolódó feladatok végzése, választásokkal, népszavazásokkal kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

anyakönyvvezető, igazgatási és szociális ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga megléte, vagy a mentesség igazolása a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

§         felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, levelezőrendszer, internethasználat)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         ECDL

§         közigazgatásban eltöltött szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, iskolai és egyéb végzettséget igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány igénylését igazóló feladóvevény, közigazgatási versenyvizsga bizonyítvány, vagy a mentességet igazoló dokumentum másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szöginé dr. Lajkó Erika körjegyző nyújt, a 06-77-486-057 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (6134. Kömpöc, Petőfi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 532/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Csólyospálos és Kömpöc Községek Körjegyzősége címére történő megküldésével (6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 532/2010., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő, kiválasztott pályázók személyes meghallgatásra kerülnek. A döntésről a pályázókat írásban értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csólyospálos község honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.