Állások keresése - Idegenrendészeti ügyintéző - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIdegenrendészeti ügyintéző

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
Idegenrendészeti Igazgatóság, Vízum és Tartózkodási Osztály

Idegenrendészeti ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2010. május 15. - 2010. december 31. ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Budafoki út 60.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- jogorvoslati kérelmek elbírálása, döntéstervezet készítése; - képviselet közigazgatási perekben (Legfelsőbb Bíróságon, megyei /Fővárosi/ bíróságokon); - felülvizsgálati kérelem-, ellenkérelem-, nyilatkozat-tervezet, és más peres iratok készítése; - egységes jogalkalmazást segítő belső jogi norma előkészítése, tervezet készítése; - szakirányítói tevékenységgel összefüggő ellenőrzések önálló bonyolítása; - a tagállami tárgyalási álláspont kialakításában közreműködés, uniós és hazai jogszabálytervezetek, tárgyalási álláspontok véleményezése; - részvétel, és álláspont képviselete a munkacsoportüléseken; - kapcsolattartás a társszervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, kizárólag jogi egyetemi végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI.15.) Korm. rendelet szerinti felsőszintű közigazgatási versenyvizsga megléte a pályázat benyújtásakor, vagy az az alóli mentesség igazolása

§         - foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés

§         - angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú ?C? típusú nyelvvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         - jogi-, vagy közigazgatási szakvizsga

§         - további nyelvismeret

§         - peres képviseleti tapasztalatok

§         - hatósági jogalkalmazói területen szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - részletes szakmai önéletrajz

§         - iskolai végzettséget, szakképesítéseket, nyelvvizsgát, közigazgatási versenyvizsgát igazoló okiratok másolata

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (legkésőbb a munkakör betöltésének időpontjáig kell becsatolni)

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul az általa benyújtott okmányok megvizsgálásához

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy sikertelen pályázat esetén hozzájárul pályázati anyaga megsemmisítéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1903 Budapest, Pf.: 314. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 597/18/2010., valamint a munkakör megnevezését: Idegenrendészeti ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal címére történő megküldésével (1117 Budapest, Budafoki út 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 597/18/2010., valamint a munkakör megnevezését: Idegenrendészeti ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.bevandorlas.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.