Állások keresése - műszaki ügyintéző - Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekműszaki ügyintéző

Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

műszaki ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth L. utca 26.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet I. 4. Építésügyi igazgatási feladatok, illetve II. 5. Műszaki és belső ellátási feladatok

Ellátandó feladatok:

Kommunális és műszaki ügyek intézése; városfejlesztési feladatok ellátása; folyamatos kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, közműszolgáltatókkal, valamint a társ-és szakhatóságokkal; a feladatkörébe tartozó bizottsági jegyzőkönyvek elkészítése; műszaki nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki ügyintézés és az azzal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Enying Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség a 9/1995. (II.3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének I. 4. pontja alapján: egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik; illetve az 1. számú melléklet II. 5. pontja alapján: egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség: katonai felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) műszaki (technikai) szakirányú szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga, vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján. A pályázatban a mentesülés esetét megfelelően igazolni kell.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai; közigazgatási versenyvizsga bizonyítvány, vagy az alóli mentesülést igazoló iratok; három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szörfi István jegyző nyújt, a 06-22-372-661 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2191-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8130 Enying, Kossuth L. utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01/2191-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

§         Személyesen: Szörfi István jegyző, Fejér megye, 8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Enying Város Jegyzője bírálja el a benyújtott pályázatok tartalma alapján a jelentkezési határidőt követően. A pályázók a pályázat eredményéről írásbeli értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük. A pályázat benyújtásának tényét és annak tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Enying város honlapja - 2010. április 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.enying.eu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.