Állások keresése - Humánpolitikai szervező - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHumánpolitikai szervező

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
Humánpolitikai Főosztály

Humánpolitikai szervező

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Kurucz krt 16.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

43 - foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az igazgatóság kecskeméti munkavégzési hellyel rendelkező személyi állományára vonatkozó humánpolitikai, személyzeti, munkaügyi és szociális feladatok önálló intézése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Humánpolitikai feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Főiskolai szintű államigazgatási, munkaügyi kapcsolatok vagy személyügyi szervező szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         A pályázónak meg kell felelnie a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009 (VI.15) Korm. rendeletben megfogalmazott követelményeknek.

§         A pályázónak nem áll fenn adótartozása

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998. (VI.24.) NM rendelet szerint (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik)

§         Az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, valamint pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató kérelmére)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Adóhatóságnál eltöltött gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Jó kommunikációs készség, jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, konfliktus kezelő készség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; a pályázó iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, versenyvizsgát, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Joóné dr. Faludi Ildikó humánpolitikai főosztályvezető nyújt, a 06-62/567-583 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (6721 Szeged, Bocskai utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2010/74, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai szervező. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (6721 Szeged, Bocskai utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2010/74, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai szervező.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a pályázatokról, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apeh.hu - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.