Állások keresése - Jogász - Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekJogász

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága
Társas Vállalkozások Ellenőrzési Osztálya 4.

Jogász

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2012. május 31 ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Szvorényi út 52.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 3. számú melléklet 60. számú jogi és igazgatási feladatköre.

Ellátandó feladatok:

Az adóalanyok önadózásra épülő adókötelezettségeinek ellenőrzése során tett megállapítások hatósági eljárás keretében történő teljeskörű realizálása, hatósági döntés (határozat, végzés) meghozatalának előkészítése. A közbenső döntések (elővezetés, ellenőrzés akadályozása, iratpótlás, eljárás felfüggesztése) meghozatalának előkészítése. Az ellenőrzés támogatása (eljárási rend, jogszabály értelmezési kérdések). Adminisztrációs feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése. Jelentési kötelezettségek. Fellebbezés érdemi elintézése. Az eljárások során észlelt bűncselekmény alapos gyanúja esetén büntető feljelentés megtétele. Keresetlevél felterjesztése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló kormányrendelet és egyéb jogszabályok, belső utasítások előírásainak megfelelően az adóalanyok önadózásra épülő adókötelezettségeinek ellenőrzése során tett megállapítások hatósági eljárás keretében történő teljeskörű realizálása, hatósági döntés (határozat, végzés) meghozatalának előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a z Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, jogász szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálat a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint; az APEH Biztonsági Főosztálya által végzett biztonsági célú ellenőrzés, illetve pszichikai alkalmassági vizsgálat (a pályázat elnyerése után, de még a felvétel előtt a munkáltató intézkedésére történik).

§         Eredményes felsőszintű közigazgatási versenyvizsga vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása a 126/2009. (VI.15.) Kormányrendelet 23.§ (3) bekezdése alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Adóhatóságnál szerzett gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

§         Jó kommunikációs és szervezőkészség,

§         Jó írásbeli és szóbeli kifejezőkészség,

§         Rendszerszemlélet,

§         Jó konfliktuskezelő és stressztűrő képesség,

§         Rugalmasság,

§         Új módszerek, eljárások iránti fogékonyság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettségeit, szakképzettségeit, valamint nyelvvizsgáit igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-ELL-28-100416, valamint a munkakör megnevezését: Jogász. §         Postai úton, a pályázatnak a Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 3-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10-ELL-28-100416, valamint a munkakör megnevezését: Jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követően a határidőben érkezett pályázatok közül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázók iratanyagai megsemmisítésre kerülnek, ezért a pályázathoz csatolt iratokat fénymásolatban kérjük benyújtani.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.apeh.hu - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.