Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Esztergom Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala
Hatósági Osztály - Építéshatósági Iroda

építéshatósági ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, I. 4. Építésügyi igazgatási feladatok.

Ellátandó feladatok:

Építésügyi hatósági feladatokkal kapcsolatos teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építéshatósági ügyek döntésre, engedélyeztetésre történő szakmai előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Esztergom Város Önkormányzatának helyi rendelete és Esztergom Város Polgármesteri Hivatalának Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga, vagy a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009.(VI. 15.) Korm. rendelet szerinti mentesség. A pályázat elnyerésének feltétele a hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes fényképes szakmai önéletrajz; iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik; nyilatkozat arról, hogy a Ktv. 21. §-ában meghatározott összeférhetetlenség a pályázat benyújtásakor fennáll-e. Közigazgatási versenyvizsga bizonyítvány másolata, vagy a versenyvizsga alóli mentességet igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sipos Sándor, az Építéshatósági Iroda irodavezetője nyújt, a 33/542-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22292/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Esztergom Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22292/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

§         Személyesen: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala - Jegyzői Osztály - Iktató , Komárom-Esztergom megye, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján, polgármesteri egyetértéssel a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát postai úton visszaküldjük. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.esztergom.hu honlapon - 2010. április 16.

§         Esztergom Város Polgármesteri Hivatalában a hirdetőtáblán. - 2010. április 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.