Állások keresése - aljegyző - Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6900 Makó, Széchenyi tér 22.

Ellátandó feladatok:

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbikban: Ktv.) és egyéb jogszabályokban meghatározott aljegyzői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Jegyzői Iroda

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Makó Város Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, és közigazgatási versenyvizsga, vagy a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI.15.) Korm.rend. szerinti mentesség, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképes szakmai önéletrajz; az iskolai végzettséget tanúsító oklevél és a versenyvizsga-, szakvizsga-bizonyítvány másolata, vagy a mentesítést igazoló dokumentumok másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék; nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának tárgyalását zárt vagy nyílt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bajusz Mátyásné nyújt, a 06-62-511-824 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/47-6/2010/XI., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Makó Város Önkormányzati Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6900 Makó, Széchenyi tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/47-6/2010/XI., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a képviselő-testület a 2010. decemberi rendes testületi ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Makói Hírek - 2010. április 9.

§         www.mako.hu - 2010. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mako.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.