Állások keresése - Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményvezető - Ajka Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekNagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményvezető

Ajka Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ Ajka, Szabadság tér 13.

kinevezett igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.szeptember 30. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.szeptember 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közösségi-művelődési tevékenység, könyvtári tevékenység, speciális ifjúsági feladatok, szórakoztatási kulturális tevékenység, verseny- és élsport keretébe tartozó tevékenység, diáksporttal kapcsolatos tevékenység, önkormányzati sportrendezvények és egyéb sporttevékenység, üdültetési, táboroztatási tevékenység, múzeumi tevékenség, kiállítások szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, közművelődési, könyvtárosi egyetemi vagy főiskolai végzettség,

§         vezető beosztásban kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység, - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         sport területen szerzett vezetői gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Internetes alkalmazások,

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű szervezőkészség, szakmai fejlődési igény, menedzseri képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes, fényképpel ellátott szakmai életrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Vizy Márta nyújt, a 88/521-136 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8400 Ajka Schwartz Béla polgármester , Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/82/2010., valamint a munkakör megnevezését: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8400 Ajka, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/82/2010., valamint a munkakör megnevezését: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a képviselő-testület döntése előtt a véleményezésre jogosultak jogszabályban meghatározott köre, valamint a Művelődési, Sport és Civil Kapcsolatok Bizottsága, véleményezi. A véleményezési eljárásra a pályázók meghívást kapnak.Eredményhirdetés a döntés után azonnal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.ajka.hu - 2010. március 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.