Állások keresése - építéshatósági ügyintéző - Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetéseképítéshatósági ügyintéző

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

építéshatósági ügyintéző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 4. pont Építésügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Építési-, használatbavételi-, fennmaradási-, bontási- és kötelezési eljárásokban való közreműködés és döntéselőkészítés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építésügyi hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítése kiemelt munkakörben

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, Egyetemi vagy főiskolai szintű építészmérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség, főiskolai szintű településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség, vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert végzettséggel rendelkezik.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Közigazgatási versenyvizsga. Munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         építéshatósági területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         közigazgatási szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképpel ellátott önéletrajz, végzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az igénylőlap postára adását igazoló szelvény)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jónás Edit építéshatósági osztályvezető nyújt, a 06-23-535-721 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 597-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő u. 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 597-3/2010., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.