Állások keresése - aljegyző - Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ában foglaltak azzal, hogy az aljegyző önálló szervezeti egység vezetésével is megbízható.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a a helyi közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, legalább 10 év helyi önkormányzati közigazgatási gyakorlat, legalább 5 év közigazgatási vezetői gyakorlat, 6 hónap próbaidő kikötésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, a szakirányú képesítésről szóló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, igazolás az önkormányzati közigazgatási és közigazgatási vezetői gyakorlatról, nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tétel vállalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők megismerhetik,nyilatkozat arról, hogy 6 hónap próbaidő kikötését vállalja a pályázó.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Jáger László címzetes főjegyző nyújt, a 88/521-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8400 Ajka, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/80/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Ajka Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8400 Ajka, Szabadság tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/80/2010., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

§         Személyesen: Dr. Jáger László címzetes főjegyző, Veszprém megye, 8400 Ajka, Szabadság tér 12. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző kinevezésére a jegyző tesz javaslatot. Kinevezést és vezetői megbízást csak annak a pályázónak lehet adni, aki a pályázati eljárásban részt vett és érvényes pályázattal rendelkezik. A benyújtott pályázatokat a képviselő-testület döntése előtt a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményezi. A bizottság és a képviselő-testület ülésére a pályázók meghívót kapnak. Az elbírálás eredményéről a pályázók az elbírálást követően haladéktalanul tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.ajka.hu - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. augusztus 10-ig beérkezően.A pályázatok elbírlására a benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülésen, legkésőbb 2010. szeptember 30-ig kerül sor. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.