Állások keresése - Igazgató - Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIgazgató

Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Geszt Arany János Általános Iskola

Igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01. - 2015. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5734 Geszt, Arany J. u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Arany János Általános Iskola Igazgatói feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Pedagógusi szakvizsga,

§         Pedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz, oklevél hiteles másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről, a Kjt. 41. § szerinti nyilatkozat az összeférhetetlenségről, (munkáltatói igazolás).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Sándor körjegyző nyújt, a 06/66/496-061 vagy a 06/66/497-300 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5734 Geszt, Kossuth L. u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2010, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Geszt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5734 Geszt, Kossuth L. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 568/2010, valamint a munkakör megnevezését: Igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésen bírálja el a pályázatokat. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.geszt.hu - 2010. március 25.

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.