Állások keresése - Aljegyző - Pápa Város Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekAljegyző

Pápa Város Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pápa Város Polgármesteri Hivatala

Aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8500 Pápa, Fő utca 12.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Előzetes munkamegosztás alapján a jegyző által rábízott feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 28/2001. (IX. 28.) rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állam- és jogtudományi kar,

§         Legalább 10 év közigazgatásban szerzett gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

Elvárt kompetenciák:

§         jogi szakvizsga,

§         felsőszintű versenyvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, képzettséget tanúsító okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, közigazgatási versenyvizsga bizonyítvány, a munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai elképzelések.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző nyújt, a 89/515-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/28/2010., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Pápa Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (8500 Pápa, Fő utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/28/2010., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt a Képviselőtestület

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.papa.hu - 2010. január 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.papa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.