Állások keresése - intézményvezető - Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010. augusztus 1-től - 2015. július 31 ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1-től - 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetése; a településen élők művelődésének, szórakozásának megfelelő programok, rendezvények szervezése; civil szervezetekkel kialakított kapcsolat ápolása, fejlesztése; községi könyvtár működtetése; közművelődési feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendeletben, valamint a 2/1993.(I.30.) MKM rendeletben foglalt képzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, vezetői program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok másolata, pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bírálati eljárás során személyes adatait a bírálatban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Küller János polgármester nyújt, a 26/336-603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 278/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

§         Személyesen: Küller János polgármester, Pest megye, 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pilisborosjeno.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.