Állások keresése - pedagógiai szakszolgálat intézményvezetője - Dunaharaszti Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpedagógiai szakszolgálat intézményvezetője

Dunaharaszti Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaharaszti Nevelési Tanácsadó

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Rákóczi utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási törvény 54. § -ban foglaltak alapján az intézmény szakmai és gazdasági vezetése, emellett az engedélyezhető óraszámban részvétel a szakellátásban. Kapcsolattartás és együttműködés a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a fenntartói döntés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Pszichológus, gyermekpszichiáter vagy gyógypedagógus szakképesítés. Pszichológus szakképesítés megléte esetében klinikai, pedagógiai vagy tanácsadói szakvizsga.,

§         A szakképesítésnek megfelelő munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

§         Kiemelkedő szakmai tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A legalább öt év szakmai és az esetleges vezetői gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz. A képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatok. A feladatkörrel kapcsolatos koncepció, vezetői program. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. június 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márton Éva nyújt, a 06-24-504450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2330 Dunaharaszti, Fő út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3595/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai szakszolgálat intézményvezetője. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2330 Dunaharaszti, Fő út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3595/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai szakszolgálat intézményvezetője.

§         Személyesen: Márton Éva titkárságvezető, Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. 4-es szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2010. június 28-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjaként.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. május 6.

§         www.dunaharaszti.hu - 2010. április 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaharaszti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.