Állások keresése - szociális,mentálhigiénés munkatárs/ intézményvezető - Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekszociális,mentálhigiénés munkatárs/ intézményvezető

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Napsugár Idősek Otthona

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.július 01-től 2015.június 30-ig.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2120 Dunakeszi, Kincsem köz 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A részben önállóan gazdálkodó, az előirányzatai felett teljes rendelkezési jogkörrel rendelkező, idősek bentlakást nyújtó, szakellátásban ápolást-gondozást biztosító intézmény vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása kapcsán a feladat tartalma a szakmai irányítás, személyzeti- munkáltatói, gazdálkodási és hivatali adminisztrációs feladatok, melyek során a vezető gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket, felelős az intézmény jogszerű működtetéséért, az önkormányzat gazdasági érdekeinek védelméért. Eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         A Kjt. 20. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges feltételek, valamint a Kjt. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak megléte,

§         legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve az egészségügyi ellátás területen ellátott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

§         Az intézményben betöltött munkakörbe történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló kinevezés, és

§         Az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet 3. melléklet 9. pontja szerinti végzettségek valamelyikének megléte: felsőfokú szociális alapvégzettség , közgazdász, szociális menedzser, orvos, gyógypedagógus, pszichológus, okleveles egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakoktató, felsőfokú ápoló végzettség, intézetvezető, felsőfokú egészségügyi vagy pedagógus vagy igazgatásszervező végzettség szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, teológus

§         Szociális szakvizsga megléte ? ez alól indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelemmel az 1/2000. (I.07.) SZCSM rendelet 6.§ (7) bekezdésére, felmentést adhat

§         számítógép-kezelői ismeretek (word, excel, internet, stb.)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Mozgásterapeuta és/vagy foglalkoztatásszervező végzettség

§         vezetői tapasztalat,

§         többrétű szakmai ismeretek

§         intézmény-felügyelet terén szerzett gyakorlat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kommunikációs készség, precizitás, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok), okiratok másolatát,

§         a pályázó ? előírt szakmai gyakorlat meglétét is igazoló ? szakmai életrajzát, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény másolatát

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, illetve az intézmény szakmai és gazdasági hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot,

§         A pályázó nyilatkozatát az összeférhetetlenségről,

§         a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, valamint a képviselő-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyílt ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalay Adrienn nyújt, a 06-27-542-800/222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25., Kecskeméthy Géza polgármester részére címezv. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-270/2010, valamint a munkakör megnevezését: szociális,mentálhigiénés munkatárs/ intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K-XVI-270/2010, valamint a munkakör megnevezését: szociális,mentálhigiénés munkatárs/ intézményvezető.

§         Személyesen: Kecskeméthy Géza polgármester részére címezve , Pest megye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25. Szociális-Egészségügyi Osztály és Gyámhivatal.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok értékelése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.dunakeszi.hu - 2010. április 14.

§         Dunakeszi Kábeltévé - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezetői pótlék mértéke 250%. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunakeszi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.