Állások keresése - gazdasági vezető - Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgazdasági vezető

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest, I. ker. Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 Budapest, Iskola utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ teljes működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése. A GAMESZ gazdálkodásának irányítása, költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére. A költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása. Ellenjegyzési jogkör gyakorlása a részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében is. A GAMESZ belső szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi- számviteli végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett egyéb végzettség, szakképzettség, és emellett államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

§         Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 151. §.-nak (3) bek. szerinti nyilvántartások valamelyikében szereplés,

§         továbbá a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

§         a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (de legalább a megkérését igazoló bizonylat)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 30. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Lukácsné Gulai Anna nyújt, a 0036 (1) 458-3023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/33406/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIV/33406/2010., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Budapest, I. kerület Budavári Önkormányzat honlapja - 2010. április 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.budavar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.