Állások keresése - intézményvezető - Balatonboglár Városi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Balatonboglár Városi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Török Sándor Egészségügyi Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8630 Balatonboglár, Vikár Béla utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Társulási megállapodásban foglaltaknak megfelelően gondoskodik a Körzeti Központi Háziorvosi Ügyelet, a járóbeteg szakellátások és a védőnői szolgálat működtetéséről. Feladata az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felügyeli az egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. Figyelemmel kíséri a betegjogok folyamatos érvényesülését. Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat. Folyamatos kapcsolatot tart a betegjogi képviselővel. Ellenőrzi a házirend végrehajtását. Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását. Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat ellenőrzi. A dolgozók továbbképzését biztosítja és felügyeli. Az intézmény szakmai és gazdasági működését tervezi, szervezi, irányítja. Munkáltatói jogkört gyakorol. Az intézmény belső ellenőrzését szervezi. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, rendelkezéseket. Folyamatos kapcsolatot tart a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét támogatja. Az intézmény tevékenységét folyamatosan értékeli.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         idegennyelv társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         részletes szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         legalább 5 éves vezetői gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá, hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e a pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához

§         nyilatkozat az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. tv. szerint előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Miklós polgármester nyújt, a 85/550-323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1181/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Balatonboglár Városi Önkormányzat címére történő megküldésével (8630 Balatonboglár, Erzsébet utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1181/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az önkormányzat képviselő-testülete a bíráló bizottság véleményét, valamint a pályázók személyes meghallgatását követően dönt, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         az Egészségügyi Közlöny májusi száma

§         Balatonboglár város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az önkormányzat szolgálati lakást biztosítani nem tud.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balatonboglar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.