Állások keresése - általános iskolai igazgató - Gönc Város Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekáltalános iskolai igazgató

Gönc Város Polgármesteri Hivatal

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Károlyi Gáspár Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.16.-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Károlyi Gáspár utca 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az illetmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv-ben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994./VI.8./MKM. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv-ben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a pótlékok (magasabb vezetői, területi) vonatkozásában végrehajtási rendelete rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, általános iskolai pedagógus-munkakörök betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Kjt. szerinti általános alkalmazási feltételek

§         pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közoktatás vezetői végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai életrajz

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

§         önéletrajz

§         az előírt képesítéssel való rendelkezés és szakmai gyakorlat hiteles módon való igazolása

§         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy aé pályázó hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező, elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak

§         adatkezelési hozzájárulás megadása

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gönc Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth L. út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2476/2010/PH, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Gönc Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3895 Gönc, Kossuth út 71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2476/2010/PH, valamint a munkakör megnevezését: általános iskolai igazgató.

§         Személyesen: Gönc Város Polgármestere, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3895 Gönc, Kossuth L. út 71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a képviselő-testület dönt az elbírálási határidőn belül a 11/1994./VI.8./MKM. rendeletben és a 138/1992./X.8./Korm. rendeletben foglalt előzetes eljárás lefolytatása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Önkormányzat hirdetője - 2010. március 30.

§         Általános iskola hirdetője - 2010. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.