Állások keresése - ÁMK igazgató - Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekÁMK igazgató

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nádasdladányi Általános Művelődési Központ

ÁMK igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. szeptember 1-től 2015. augusztus 15-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8145 Nádasdladány, Fő út 66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nádasdladányi Általános Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátása. Többek között a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         büntetlen előélet, pedagógus szakvizsga, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló oklevél másolatok. Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program. A pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 390/2010., valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-Testülete címére történő megküldésével (8145 Nádasdladány, Petőfi Sándor utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 390/2010., valamint a munkakör megnevezését: ÁMK igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Nádasdladány Község Önkormányzat Képviselő-testülete - Sárkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes vélemémyezését követően - dönt, a benyújtási határidőt követő első, együttes, zárt ülése keretében.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny 12. szám - 2010. április 30.

§         Nádasdladány és Sárkeszi községek hirdetőtábláin - 2010. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.