Állások keresése - Iskola igazgató - Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekIskola igazgató

Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bocskai István Általános Iskola és Óvoda
Részben önálló részjogkörrel rendelkező intézmény

Iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2010.08.01.-től 2015.07.31.-ig ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01.-től 2015.07.31.-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Alkotmány utca 2. sz.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény folyamatos működéséhez szükséges feltételek biztosítása, pedagógiai, szakmai irányítása, a vonatkozó jogszabályokban és az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtása, ellenőrzési és munkáltatói és kiadmányozási jogkör gyakorlása, felelős az intéznmény működéséért és gazdálkodásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Egyetemi szintű tanári vagy a képzés szakirányának megfelelő egyetemi szintű vagy és szakképzettség,pedagógus szakvizsga, öt év szgy.,

§         szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         bűntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajzot, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel, az iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, szakmai gyakorlat igazolását, egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga József polgármester nyújt, a 06-54/443-654 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-40/2010., valamint a munkakör megnevezését: Iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-40/2010., valamint a munkakör megnevezését: Iskola igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csökmő Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. júniusi testületi ülésén hozza meg döntését.A döntésről 3 napon belül a pályázókat értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Összkomfortos két szobás lakást biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.