Állások keresése - könyvtáros - Eötvös József Főiskola | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekkönyvtáros

Eötvös József Főiskola

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös József Főiskola
Könyvtár

könyvtár igazgató

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.szeptember 1-től 2014. autusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Bajcsy Zs. utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi, irányítja és ellenőrzi a Könyvtár szakmai munkáját és gazdálkodását. Kidolgozza a távlati fejlesztési elképzeléseket és törekszik azok megvalósítására.Gondoskodik a vagyonvédelemről. Munkáltatói jogkört gyakorol a Könyvtár dolgozói tekintetében, vezeti az előírt nyilvántartásokat, kialakítja a könyvtár belső munkarendjét. Bekapcsolódik a Szenátus munkájába. Ellátja az intézmény minőségbiztosítási rendszer szervezeti egységére vonatkozó feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, könyvtáros,

§         Legalább 10 éves könyvtári szakmai gyakorlat illetve 10 éves vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű Informatikai rendszerismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, vezetői munkára vonatkozó program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes erkölcsi bizonyítvány, írásos nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagába a döntési folyamatban résztvevő személyek betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PF463-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros. §         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös József Főiskola címére történő megküldésével (6500 Baja, Szegedi út 2. A I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PF463-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         EJF honlap - 2010. március 8.

§         www.ejf.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot két példányban kérjük megküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.