Állások keresése - falugondnok - Vindornyalak Község Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfalugondnok

Vindornyalak Község Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vindornyalak Község Önkormányzata

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8353 Vindornyalak, Bástya tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.tv. és végrehajtási rendeletei által meghatározott, a falugondnoki szolgálatra vonatkozó feladatok az önkormányzat által jóváhagyott szakmai program alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, minimum 3 éves gépjárművezetői tapasztalat, falugondnoki képzés vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyismeret, kapcsolatteremtő készség, alkalmazkodóképesség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okmányok másolata, jogosítvány másolata, nyilatkozat az előírt képesítés megszerzéséről, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gecse Ágnes nyújt, a 06/83/370-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vindornyalak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 672/2010, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok. §         Postai úton, a pályázatnak a Vindornyalak Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8353 Vindornyalak, Bástya tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 672/2010, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

és

§         Elektronikus úton Gecse Ágnes részére a zalaszantojegyzoseg@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtási határidőt követő képviselő-testületi ülés bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Helyben szokásos módon Vindornyalak község hirdetőtábláján

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.