Állások keresése - Kocsi Általános Művelődési Központ igazgatója - Kocs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekKocsi Általános Művelődési Központ igazgatója

Kocs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kocsi Általános Művelődési Központ
Kocsi ÁMK Vincze Imre Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2898 Kocs, Szabadság tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kocsi Általános Művelődési Központ működésének szervezése, irányítása. A tagintézmény-vezetők munkájának irányítása. A tagintézmények szakmai tevékenységének felügyelete. Munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus, és közoktatásvezetői szakvizsga,

§         pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         intézmény vezetésére vonatkozó programot

§         helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

§         egyéb képesítést igazoló dokumentumok

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

§         nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat 3. személlyel közölhető

§         nyilatkozat vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

§         borítékon szerepeljen: "Kocsi Általános Művelődési Központ igazgatói álláshelyére pályázat"

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Ferencné nyújt, a 34 471 273 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kocs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2898 Kocs, Komáromi út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2010, valamint a munkakör megnevezését: Kocsi Általános Művelődési Központ igazgatója. §         Postai úton, a pályázatnak a Kocs Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2898 Kocs, Komáromi út 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 216/2010, valamint a munkakör megnevezését: Kocsi Általános Művelődési Központ igazgatója.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vezetői megbízásról Kocs Községi Önkormányzat képviselő-testülete dönt. Előzetesen a Szociális és Kulturális Bizottság, valamint a jogszabályban meghatározott szervezetek javaslattétel megalapozása érdekében megahallgathatják a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. február 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.