Állások keresése - belső ellenőr (informatikai) - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbelső ellenőr (informatikai)

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Ellenőrzési főosztály

belső ellenőr (informatikai)

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet - 66. Belső ellenőrzési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az ellenőrzési tervben szereplő informatikai vizsgálatok lefolytatása, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX.26) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében előírtak szerint a belső ellenőr kötelességeinek teljesítése, Átfogó informatikai és információbiztonsági, illetve egy-egy rendszerre vonatkozó megbízhatósági, biztonsági, megfelelőségi, szabályossági vizsgálatoknak az elvégzése, A Felügyelet informatikai rendszereinek, folyamatainak kockázatelemzése, audit tesztek elvégzése, dokumentálása, a belső kontrollok megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálata és értékelése, A belső ellenőrzés informatikai vizsgálati módszereinek kidolgozása, továbbfejlesztése, Az informatikai tárgyú vizsgálatok kockázatalapú programjának megtervezése, önálló végrehajtása, A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadás végzése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX.26) Kormányrendeletben előírtak alapján.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, okleveles informatikai rendszer ellenőr képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Érvényes felsőfokú közigazgatási versenyvizsga a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10/C.§-a alapján vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása,

§         Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete,

§         Legalább 3 éves IT auditori gyakorlat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         CISA vizsga,

§         A hazai és nemzetközi ellenőrzési standardok ismerete,

§         COBIT /ISO 27001:2005 ismerete.

Elvárt kompetenciák:

§         Szakmai ismeret, szaktudás,

§         Kiváló szóbeli kommunikációs képesség,

§         Pontosság, precizitás,

§         Határozottság,

§         Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai Önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Közigazgatási versenyvizsgáról kiadott bizonyítvány másolata, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 126/2009 (VI.15.) Kormányrendelet alapján mentesül a versenyvizsga alól.

§         Iskolai végzettséget / képzettséget igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabók Szilvia nyújt, a 06-1-489-9194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete címére történő megküldésével (1013 Budapest, Krisztina körút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 719/2010, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr (informatikai). §         Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete címére történő megküldésével (1013 Budapest, Krisztina körút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 719/2010, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr (informatikai).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás lebonyolítása és a pályázat elbírálásának módja a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§-ában foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pszaf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.