Állások keresése - közterület-felügyelő - Polgármesteri Hivatal - Perbál | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekközterület-felügyelő

Polgármesteri Hivatal - Perbál

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal - Perbál

közterület-felügyelő

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet, I.13. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, közterülethasználati szerződéshez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában. Rendezvények zavartalan lebonyolításában való részvétel. A fenti feladatokkal kapcsolatos adminisztratív tevékenység ellátása számítógépes alapon.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a valamint a Perbál Község Önkormányzat 1/2002.(I.28.) ÖK. rendelete, Közszolgálati Szabályzata, illetve a közterület-felügyelőkről szóló 1999. évi LXIII. törvény és végrehajtási rendeletek rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Eredményes közigazgatási versenyvizsga megléte

§         Igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgakövetelményeiről szóló 15/2008.(VII.28.) IRM rendelet, közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichológiai követelményeiről szóló 78/1999.(XII.29.) EÜM-BM együttes rendelet, valamint a köztisztviselők képesítéséről szóló 9/1995.(II.03.) Korm. rendelet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség, vagy rendőr szakközépiskolai, határrendészképző szakiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterületfelügyelői vizsga. Fegyveres erőknél ( katonai szolgálatoknál: honvédség, rendőrség, határőrség) szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget tanusító okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 5 évnél nem régebbi fénykép

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Réz Zsolt jegyző vagy Varga László polgármester nyújt, a 06-26/570-022 vagy 06-30/9520-887 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/2010., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő. §         Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Perbál címére történő megküldésével (2074 Perbál, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 395/2010., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

§         Személyesen: , Pest megye, 2074 Perbál, Fő utca 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. május 31-ig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba. Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására!

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Perbál Község Önkormányzat honlapja - 2010. április 5.

§         Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata - 2010. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónapos próbaidővel történik. Igény szerint a lakhatás megoldható.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.