Állások keresése - iskolaigazgató - Dunaharaszti Város Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskolaigazgató

Dunaharaszti Város Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hunyadi János Általános Iskola

iskolaigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Földvári utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Közoktatási törvény 54.§. és 55.§.(2)-ben foglaltak szerinti feladatok. Az intézmény felelős vezetése, szakmai és gazdasági irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés és magas színvonalú szakmai munka biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval, továbbá döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az intézmény belső szabályzata nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a fenntartói döntés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, pedagógus végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás. Kiemelkedő szakmai tevékenység.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közoktatás-vezetői szakképesítés,

§         Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A legalább 5 év szakmai gyakorlatot és az esetleges vezetői tapasztalatot igazoló szakmai önéletrajz. A képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatok. A feladatkörrel kapcsolatos koncepció, vezetői program. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márton Éva nyújt, a 06-24-504450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2330 Dunaharaszti, Fő út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3595/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaharaszti Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2330 Dunaharaszti, Fő út 152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3595/2010, valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

§         Személyesen: Márton Éva titkárságvezető, Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Fő út 152. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2010. június 28-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjaként.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. április 29.

§         www.dunaharaszti.hu - 2010. március 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunaharaszti.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.