Állások keresése - főigazgató - Pécsi Tudományegyetem | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőigazgató

Pécsi Tudományegyetem

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. augusztus 1 - 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő könyvtári főigazgató az Egyetemen folyó oktató, kutató, művészeti és gyógyító tevékenységet szolgáló Egyetemi Könyvtár stratégiai irányítása, a szakmai, gazdasági és személyzeti munka vezetése, az integrált egyetemi könyvtári hálózat (Pécsett és Pécsen kívül működő) könyvtárainak koordinálása, a kari és intézeti könyvtárak munkájának felügyelete, az Egyetem karaival, intézeteivel, tanszékeivel való kapcsolattartás, a Könyvtár képviselete az egyetemi és országos testületekben, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatainak gazdagítása. A könyvtári főigazgató kiemelt feladata továbbá az Egyetem Központi Könyvtárának, valamint a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárának felkészítése a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba költözésére, az előkészítő szakmai munkálatok irányítása, koordinálása, a Tudásközpontban a szakmai működés kidolgozása, együttműködés a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárral.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a végrehajtásra kiadott ágazati 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet, valamint a Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelményrendeszere, és kollektív szerződésének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szairányú,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat

§         Legalább 5 éves vezetői gyakorlat

§         Kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység

§         hazai és nemzetközi tudományos életben való részvétel

§         Legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         PhD,

§         oktatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai munka végzésére vonatkozó vezetői tervek, célkitűzések

§         szakmai önéletrajz

§         szakirányú egyetemi végzettséget és az idegennyelv - ismeretet tanusító okiratok másolata

§         vagyonnyilatkozat

§         amennyiben a pályázó a pályázatot kiíróval nem áll közalkalmazotti jogviszonyban, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagát az erre illetékes testületek megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-24/2010., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P-24/2010., valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Rektor által felállított jelölő bizottság (tagjai: a Közalkalmazott Tanács, a reprezentatív szakszervezet, valamint az országos szakmai szervezet által delegált személyek) rangsorolja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         PTE honlap

§         Hivatalos Értesítő

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat 2 példányban a PTE Rektorának (7633. Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B) címezve kérjük eljuttatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.