Állások keresése - óvodapedagógus - Palotás Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvodapedagógus

Palotás Községi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotás Napköziotthonos Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása az intézményfenntartó társulás óvodájában. Két feladat ellátási hellyel: Palotás székhelyóvoda, Kisbágyon tagóvoda.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Főiskolán szerzett óvodapedagógus képesítés.Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Egyéb pedagógus szakvizsga, vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Végzettséget igazoló oklevél másolata, büntetlen előélet igazolására 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 5 év szakmai gyakorlat igazolása, szakmai önéletrajz, az intézmény sajátosságait figyelembe vevő vezetési program. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Ha a pályázat nyilvános tárgyalásába beleegyezik, és nem kéri zárt ülés tartását, az erre vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Mihály nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 192/2010, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Véleményezési idő lejártát követő képviselő-testületi ülésen. A pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 30.

§         Önkormányzat honlapján - 2010. április 12.

§         Intézmény hirdetőtábláján - 2010. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.