Állások keresése - területi védőnő - Palotás Községi Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekterületi védőnő

Palotás Községi Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Palotás Községi Önkormányzat

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Szabadság út 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok ellátása, valamint a 26/1997.(IX.3.) NM rendeletben foglalt iskolaegészségügyi feladatok ellátása Palotás és Kisbágyon községekben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, védőnői szak,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet. Próbaidő: 3 hónap.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló közjegyző által hitelesített okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázat nyilvános tárgyalásába beleegyezik és nem kéri zárt ülés tartását, az erre vonatkozó nyilatkozat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krekács Judit körjegyző nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 367/2010, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő. §         Postai úton, a pályázatnak a Palotás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 367/2010, valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi ülésen, a pályáztató fenntartja az eredménytelenné nyilvánítás jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Palotás honlapján - 2010. március 31.

§         Palotás és Kisbágyon Önkormányzatok hirdetőjén - 2010. március 31.

§         Védőnői szolgálat telephelyein - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palotas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.