Állások keresése - óvónő - Balogunyom Község Képviselő-testület | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekóvónő

Balogunyom Község Képviselő-testület

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rozmaring Óvoda

vezetőóvónő (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rozmaring óvoda szakmai vezetése, munkáltatói jogok gyarkolása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, vezetési program, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozatát: - arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul és pályázatát a pályázati eljárásban részvevők megismerhessék, - arról, hogy a pályázat lebírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Németh Ottó nyújt, a 94/556-040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balogunyom Község Képviselő-testület címére történő megküldésével (9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 690/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvónő. §         Postai úton, a pályázatnak a Balogunyom Község Képviselő-testület címére történő megküldésével (9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 690/2010., valamint a munkakör megnevezését: óvónő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §. /13/. bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével kerül sor. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. /3/ bekezdése alapján, valamint a Kjt. 20/A . §. /6/ bekezdése alapján beérkezett vélemények figyelembe vételével a kinevezésről és a vezetői megbízásról Balogunyom és Kisunyom község képviselő-testülete együttes ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Minisztérium Hivatalos lapja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a balogunyom.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.