Állások keresése - pedagógus - Héhalom és Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpedagógus

Héhalom és Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Héhalmi Általános Iskola

iskola igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.07.01 - 2015.06.30-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3041 Héhalom, Hősök tere 2.

Nógrád megye, 3043 Egyházasdengeleg, Kossuth út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Héhalom és Egyházasdengeleg községek önkormányzata által társulásban közös fenntartással működtetett - szlovák nemzetiségi nyelvoktatást is végző - Héhalmi Általános Iskola vezetése, az ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése, pályázatok készítése, személyzeti és gazdasági feladatok ellátása, kapcsolattartás a közös fenntartású nevelési-oktatási tagintézményekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú pedagógusi végzettség és pedagógus szakvizsga,

§         szakmai - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz, az eddigi munkakörök, tevékenységek leírása, az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),képesítést igazoló iratok közjegyző által hitelesített másolata vagy eredeti okiratok,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozt arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, nyilatkozat arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Albert nyújt, a 32/482-045 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Héhalom és Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 229-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Héhalom és Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3041 Héhalom, Petőfi út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 229-2/2010., valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

§         Személyesen: Szilágyi Albert, Nógrád megye, 3041 Héhalom, Petőfi út 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Véleményezési határidő leteltét követő első önkormányzati képviselő-testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási Közlöny - 2010. március 30.

§         Héhalom és Egyházasdengeleg Község Önkormányzatának hirdetőtáblái - 2010. március 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.