Állások keresése - iskola igazgató - Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekiskola igazgató

Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tessedik Sámuel Általános Iskola

iskola igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 07. 01-től - 2015. 06. 30-ig szól.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2730. Albertirsa, Győzelem u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolaban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus munkakör betoltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzetség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés, nyilatkozat a pályázati anyag kezeléséről az adatvédelmi törvény figyelembevételével, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fazekas László polgármester nyújt, a 53/570-050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2730. Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2504/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató. §         Postai úton, a pályázatnak a Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2730 Albertirsa, Irsay Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2504/2010., valamint a munkakör megnevezését: iskola igazgató.

§         Személyesen: Fazekas László polgármester, Pest megye, 2730. Albertirsa, Irsay Károly utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani a borítékon feltüntetni a "Pályázat" megnevezést a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2504/2010., valamint a munkakör megnevezeését: "iskola igazgató"

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlony,

§         Albertirsa város hivatalos honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.albertirsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.