Állások keresése - főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes) - Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes)

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye

főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Előd utca 17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-akadályoztatás esetén a főigazgató teljes jogkörrel történő helyettesítése; -felkérésre az intézmény képviselete; -az intézmény pedagógiai programjának felülvizsgálata (ellenőrzés, mérés-értékelés); -helyi szabályozók elkészítése és módosítása; -az intézmény szervezeti felépítésének megfelelő területek szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése és értékelése; -a pedagógiai munka irányítása és ellenőrzése a tagintézmény vezetők bevonásával; -a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezésének és ellenőrzésének koordinálása; -ügyvitel, statisztika vezetése; -kapcsolattartás a főigazgatóval, a stratégiai vezetővel, a tagintézmény-vezető igazgatókkal, a tagintézmény-vezető igazgatók helyetteseivel, a gazdasági vezetővel, az intézmény autonóm szervezeteivel, a közvetlen és közvetett partnerekkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 18.§ (1) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,

§         pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         helyi lakos, helyismerettel rendelkezik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

§         szakmai életrajz

§         vezetési program (az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel)

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes). §         Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Előd utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11-1/2010, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató-helyettes (általános pedagógiai helyettes).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletben foglalt benyújtási és véleményezési határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A vezetői megbízásról az Igazgatótanács dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.oroshaza.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.