Állások keresése - intézetigazgatói - Eszterházy Károly Főiskola - Eger | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézetigazgatói

Eszterházy Károly Főiskola - Eger

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Főiskola - Eger
Élelmiszertudományi Intézet

intézetigazgatói

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézetigazgató feladata lesz az új képzések kidolgozásában való részvétel, nemzetközi oktatási és képzésfejlesztési együttműködés külföldi társintézményekkel, nemzetközi szinten is elismert oktatásszervezési és kutatási tevékenység, részvétel nemzetközi oktatási és kutatásfejlesztési hálózatok, konzorciumok munkájában, illetőleg Európai Uniós kutatási keretprogramokban, aktív részvétel hazai és nemzetközi szakma-specifikus szervezetek munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a A Kjt. végrehajtásáról szóló rendelet szerinti vezetői pótlék rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Tudományos fokozat,

§         Legalább egy nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         A megbízásra kerülő intézetigazgatónak tudományos fokozattal kell rendelkeznie és meg kell felelnie a főiskolai tanári kinevezés feltételeinek, valamint több éves, dokumentált oktatásszervezési, kutatásszervezési és projektirányítási gyakorlattal, tapasztalattal kell rendelkeznie. Pályázatot az nyújthat be, aki a főiskolán kinevezett közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, publikációk és tudományos munkák jegyzéke, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, valamint 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Amennyiben már korábban is látott el vezetői feladatot, az előző időszak vezetői tapasztalatai, eredményessége, tervei az elkövetkezendő időszakra

§         Nyilatkozat a pályázó részéről, hogy hozzájárul pályázati anyagának a pályázatelbíró bizottság által való megtekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyetvai Zsuzsanna nyújt, a 36/520-426 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3351/12/2010.HEO, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói. §         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3351/12/2010.HEO, valamint a munkakör megnevezését: intézetigazgatói.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ektf.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.