Állások keresése - főigazgatói - Eszterházy Károly Főiskola - Eger | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekfőigazgatói

Eszterházy Károly Főiskola - Eger

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eszterházy Károly Főiskola - Eger
Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ

főigazgatói (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Szervezeti Szabályzat alapján három, illetve öt év ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Szervezeti Szabályzat alapján három, illetve öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Eszterházy tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A főigazgató feladata lesz az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ irányítása. Koordinálja a pedagógusképzési kutatásokat intézményi, regionális, interregionális és nemzetközi szinten. Irányítja a régióban az oktatási-kutatási és szolgáltató tevékenységet.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a A Kjt. végrehajtásáról szóló rendelet szerinti vezetői pótlék rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Tudományos fokozat,

§         Legalább egy nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         A főigazgatói megbízásra pályázónak tudományos fokozattal kell rendelkeznie és meg kell felelnie az egyetemi tanári cím követelményeinek. Pályázatot az nyújthat be, aki a főiskolán kinevezett közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, publikációk és tudományos munkák jegyzéke, végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok, valamint 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Amennyiben már korábban is látott el vezetői feladatot, az előző időszak vezetői tapasztalatai, eredményessége, tervei az elkövetkezendő időszakra

§         Nyilatkozat a pályázó részéről, hogy hozzájárul pályázati anyagának a pályázatelbíró bizottság által való megtekintéséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyetvai Zsuzsanna nyújt, a 36/520-426 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3351/13/2010.HEO, valamint a munkakör megnevezését: főigazgatói. §         Postai úton, a pályázatnak a Eszterházy Károly Főiskola - Eger címére történő megküldésével (3300 Eger, Eszterházy tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3351/13/2010.HEO, valamint a munkakör megnevezését: főigazgatói.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.ektf.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.