Állások keresése - aljegyző - Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekaljegyző

Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Hivatal

aljegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4071 HORTOBÁGY, Czinege János utca 1.

Ellátandó feladatok:

Az aljegyző feladata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36.§(1)bekezdése szerint a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az aljegyző feladata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.36.§(1)bekezdése szerint a jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

igazgatási és titkársági csoport településfejlesztési és gazdálkodási csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, igazgatásszervezői vagy Állam-és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés és-a Ktv 8.§(4).bekezdésben meghatározott esetet kivéve- jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés ,

§         Legalább 2 év közigazgatási gyakorlat, melyet a képviselő -testület csökkenthet/ elengedhet - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási versenyvizsga megléte a 126/2009.(VI.15.)korm.rendelet szerint, kivéve, ha jogszabály ez alól felmentést ad,.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, jogi szakvizsga,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű Kiváló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérésére vonatkozó igazolás, az aljegyzői munka ellátására vonatkozó szakmai elképzelés, hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teles pályázati anyagba betekinthetnek, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. május 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege J. utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Hortobágy Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (4071 Hortobágy, Czinege János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 502-2/2010, valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

vagy

§         Személyesen: Egyedné Kertész Ivette igazgatási csoportvezető, Hajdú-Bihar megye, 4071 Hortobágy, Czinege J utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az elbírálásáról a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 36.§(1) bekezdése szerint a jegyző javaslatának figyelembevételével Hortobágy Község Önkormányzatának képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő ülésén dönt,melynek eredményéről a pályázó az elbírálást követő 8 napon belül, írásban tájékozt.kap. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyílvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtása postai küldeményként, vagy személyesen (zárt borítékban) "Pályázat aljegyzői munkakörre" feltüntetéssel Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének címezve a 4071. Hortobágy, Czinege J.u.1.sz. alatti címre. A kinevezés határozatlan időtartamú közszolgálati jogviszonyra vonatkozik, teljes munkaidőre szóló foglalkoztatással 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hortobagy.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.