Állások keresése - Humánpolitikai Irodavezető - Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekHumánpolitikai Irodavezető

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Humánpolitikai Irodavezető

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Városház tér 11.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I.sz. melléklet II/1. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

humánpolitikai stratégia elkészítése, a Humánpolitikai Iroda feladatainak irányítása, ellenőrzése, közreműködés a hivatali munkatársak kiválasztásában, kompetenciák vizsgálata, munkakörelemzés, a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos szabályzatok elkészítése, jogviszony létesítésével, megszüntetésével, fegyelmi eljárással, vagyonnyilatkozat tétellel, továbbá a foglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése, a vezetők munkaköri leírásának, teljesítmény célkitűzéseinek, értékelésének, minősítésének előkészítése, teljesítmény értékelési rendszer működtetése, intézményvezetőkkel kapcsolatos munkáltatói feladatokban való közreműködés, képzési terv készítése, képzési rendszer működtetése, karrierfejlesztés tervezése, nyomon követése motivációs rendszer kidolgozása, kapcsolattartás és együttműködés a hivatal belső szervezeti egységeivel

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2001. (IX.24.) Ör. számú rendelete, és az Egységes Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, egyetemi szintű humánszervező vagy főiskolai szintű egyéb végzettség és személyügyi szervező szakképesítés,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009 (VI.25) Korm. rendelet szerint versenyvizsga vagy a kormányrendeletben meghatározott mentesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közigazgatási szakvizsga, humánpolitikai vezetői gyakorlat, teljesítményértékelésben és motivációs rendszerek alkalmazásában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség,

§         lendületes, motivált, céltudatos személyiség,

§         lojalitás, szakmai elkötelezettség,

§         nagyfokú munkabírás, nagyfokú empatikus képesség,

§         mások motiválásának és fejlesztésének képessége,

§         csapatszellem képességének kialakítása és fenntartása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó részletes szakmai életrajzát, eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetését,három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, a humánpolitika irodavezetői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai programját, elképzeléseit, iskolai végzettséget, szakképesítést, szakvizsgát tanúsító okirat másolatát, hozzájárulását ahhoz, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hegedűs Kinga nyújt, a 229-2611/229 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12079/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai Irodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budafok -Tétény Bp., XXII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1221 Budapest, Városház tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12079/2010/XVI, valamint a munkakör megnevezését: Humánpolitikai Irodavezető.

vagy

§         Elektronikus úton Hegedűs Kinga részére a hegedusk@bp22.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázati határidőt követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.cvonline.hu - 2010. április 14.

§         www.bp22.hu - 2010. április 14.

§         Városházi Híradó - 2010. április 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp22.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.