Állások keresése - jogász - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekjogász

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Elnöki kabinet

jogász

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű tartósan távollevő távollétének idejé ?ig tartó közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1013 Budapest, Krisztina körút 39.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet - 60. Jogi és igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A Felügyelet közbeszerzési eljárásaiban a jogi szakértelem biztosítása. Szerződéstervezetek elkészítése, szerződések jogi szempontból történő véleményezése, ellenjegyzése. Az adat- és titokvédelemmel kapcsolatos jogi feladatok ellátása, A szakmai területek által előkészített állásfoglalások véleményezése. A Felügyelet által kiadott állásfoglalásokról nyilvántartás vezetése. A Felügyelet belső szabályozó dokumentumainak jogi szempontú véleményezése. A Felügyelet cégjogi ügyeinek vitele. Kapcsolattartás a Felügyelet jogi képviseletét ellátó ügyvédi irodákkal, a peres ügyek nyilvántartásának vezetése. Bírósági és hatósági megkeresések megválaszolása. Részvétel az ajánlások nyilvántartási rendszerének kialakításában, karbantartásában, aktualizálásában. Az alapító képviselete a Felügyelet által alapított közhasznú társaság jogi ügyeket érintő kérdéseiben.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Jogi feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, jogi egyetemi végzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Érvényes felsőfokú közigazgatási versenyvizsga a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10/C.§-a alapján vagy a versenyvizsga alóli mentesség igazolása.

§         Angol nyelv tárgyalási szintű ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Jogi munkakörben szerzett legalább 3 éves tapasztalat.

§         Közbeszerzési referens OKJ-s képesítés.

§         Jogi szakvizsga.

§         Jogi angol nyelv ismerete.

Elvárt kompetenciák:

§         Szakmai ismeret, szaktudás,

§         Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,

§         Pontosság, precizitás,

§         Határozottság,

§         Megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél

§         Iskolai végzettséget / képzettséget igazoló okiratok másolata

§         Közigazgatási versenyvizsgáról kiadott bizonyítvány másolata, vagy nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 126/2009 (VI.15.) Kormányrendelet alapján mentesül a versenyvizsga alól.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csabók Szilvia nyújt, a 06-1-489-9194 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete címére történő megküldésével (1013 Budapest, Krisztina körút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 729/2/2010, valamint a munkakör megnevezését: jogász. §         Postai úton, a pályázatnak a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete címére történő megküldésével (1013 Budapest, Krisztina körút 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 729/2/2010, valamint a munkakör megnevezését: jogász.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A bizalmasan kezelt pályázatok 2010. június 15. napjáig elbírálásra kerülnek. A kiválasztott pályázók írásbeli feladatot kapnak és a munkáltatói jogkörgyakorló képviselőivel személyes konzultáción vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pszaf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.