Állások keresése - pedagógus - Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekpedagógus

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

magasabb vezető, iskolaigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közoktatási intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18. § (1) bekezdése és 128. § (22) bekezdése, valamint a Pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet 20. § -ának (2) és (5) bekezdése alapján. rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség, továbbá pedagógus szakvizsga,

§         Közoktatás területén szerzett magasabb vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -szakmai önéletrajzot,

§         - az intézményvezetésre vonatkozó vezetési programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         - a végzettséget igazoló eredeti okmányokat, vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát,

§         - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt illetve annak kérvényezését igazoló bizonylatot ,

§         - a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy pályázati anyagát a pályázat elbírálásában résztvevők, valamint a képviselő testület megismerhesse, illetve abba beletekinthessen,

§         - a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv (Kjt) 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Czébán Jenő nyújt, a 96/554-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47/2010, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

§         Személyesen: dr. Czébán Jenő, Győr-Moson-Sopron megye, 9090 Pannonhalma, Dallos Sándor utca 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa végzi. A pályázat véleményezésében a Többcélú Társulás Oktatási Bizottsága valamint Pannonhalma Város Képviselő Testülete is részt vesz.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Kisalföld megyei napilap

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pannonhalmikisterseg.hu (www.pannonhalma.hu) honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.