Állások keresése - intézményvezető - Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre; 2010. augusztus 1-jétől 2015. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6500 Baja, Pokorny utca 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat Bácsbokod, Baja, Csávoly, Dávod, Dunafalva, Szeremle, Hercegszántó, Rém, Felsőszentiván települések közigazgatási területén biztosítja a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatok ellátását. Feladata a szolgálat munkájának irányítása társulási szinten, a szakszerű és törvényes működés, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. Az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása. Az intézményvezetői feladatok mellett ellátja a családsegítő szolgálat intézményegység vezetését is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség pszichológus, pszichopedagógus,

§         gyermekvédelem, szociális ellátás, egészségügyi ellátás közoktatás területén betöltött munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         szociális szakvizsga,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló diploma másolata, a pályázó szakmai önéletrajzát, az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz., a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 15. § (8) bek.-ben meghatározott kizáró ok nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyenes Gabriella nyújt, a 06-79-527-103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III.15141/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (6500 Baja, Szentháromság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: III.15141/2010, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. A Társulási Tanács fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny

§         Oktatási Közlöny

§         Baja Város Önkormányzat hivatalos honlapja (www.bajavaros.hu)

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.