Állások keresése - védőnői álláshely - Pusztaszabolcs Város Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekvédőnői álláshely

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó

védőnői álláshely

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Általános feladatok: - nővédelem, - várandós anyák gondozása, - gyermekágyas anyák gondozása, - 0-6 éves korú gyermekek gondozása, - az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint, - az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása, - családgondozás, - az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel. A nővédelem területén - az egészségnevelésben való közreműködés, - családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, - segíti a nők anyaságra való felkészülését, - részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében, elvégzésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, védőnői,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Nyilatkozat arról hogy a pályázati anyagot az eljársban résztvevők megismerhetik

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, szakmai önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arra vonatkozóan hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czompó István polgármester nyújt, a 25/273-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2010, valamint a munkakör megnevezését: védőnői álláshely. §         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2010, valamint a munkakör megnevezését: védőnői álláshely.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Polgármesteri Hivatal Pusztaszabolcs, Velencei út 2. - 2010. április 1.

§         www.pusztaszabolcs.hu - 2010. április 1.

§         Egészségügyi Közlöny - 2010. április 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.