Állások keresése - belső ellenőr - Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekbelső ellenőr

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Belső Ellenőrzési Osztály

belső ellenőr

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. sz. melléklet II/3. (belső ellenőrzési feladatok)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szeged MJV Önkormányzata többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál a működés hatékonyságának fejlesztése, az eredményesség növelése, a jogszabályok betartása érdekében pénzügyi-gazdasági, teljesítmény és szabályszerűségi ellenőrzések lefolytatása, tanácsadói szerepkör érvényre juttatása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 32/2003. (VIII. 29.) Kgy. rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, közgazdasági felsőfokú iskolai végzettség; vagy felsőfokú iskolai végzettség és okleveles pénzügyi revizori képesítés; vagy pénzügyi-számviteli szakellenőri képesítés; vagy okleveles könyvvizsgálói képesítés; vagy költségvetési ellenőri képesítés; vagy mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés; vagy a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete okleveles belső ellenőri képesítése; vagy okleveles informatikai rendszer ellenőr; vagy közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább kétéves munkaviszony, vagy köztisztviselői, illetve közalkalmazotti jogviszony, vagy hivatásos állományú szolgálati viszony megléte,

§         Közigazgatási versenyvizsga, kivéve ha a pályázó mentesül a versenyvizsga letétele alól. Mentesül a pályázó, ha ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik, vagy ha 2009. június 18-án közszolgálati jogviszonyban állt, és addig az időpontig legalább 2 éves közigazgatási gyakorlatot szerzett. A pályázatban a mentesülés esetét megfelelően igazolni kell.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Belső ellenőrzési tevékenység körében szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Kontrolling területén szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Okleveles könyvvizsgálói, vagy mérlegképes könyvelői képesítés,

§         Adótanácsadó szakképesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz,

§         Iskolai végzettséget tanúsító okirat másolata,

§         Közigazgatási versenyvizsga bizonyítvány, vagy az az alóli mentesülést megalapozó igazoló iratok

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Ács Gábor nyújt, a 06-62-564-289 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34998/2010., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr. §         Postai úton, a pályázatnak a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6720 Szeged, Széchenyi tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34998/2010., valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőr.

§         Személyesen: dr. Ács Gábor, Csongrád megye, 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. földszint 15. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állások betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.szegedvaros.hu - 2010. április 1.

§         Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata - 2010. április 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.