Állások keresése - önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató) - Budapest Főváros Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekönálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató)

Budapest Főváros Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona és Szakiskolája

önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató) (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1042 Budapest, Árpád út 199.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szereket használó speciális szükségletű fiatalokat ellátó intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program kidolgozása, annak eredményes megvalósítása. Ehhez a megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező nevelő testület kialakítása és szakmai irányítása. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a pedagógiai, gyermekvédelmi munka szakmai színvonaláért. Felelős az önállóan működő intézmény takarékos gazdálkodásáért a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetével történő együttműködés keretében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség, pedagógus, pszichológus, orvos, vagy mentálhigiénés szakember oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, védőnő, teológus, hittanár, hiuttantanár,

§         legalább öt év, a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó legalább öt éves szakmai gyakorlatát igazoló részletes szakmai életrajza; a súlyos beilleszkedési és magatartási zavarokkal küzdő, disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szereket használó speciális szükségletű fiatalokat ellátó intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel; az álláshely betöltéséhez szükséges képesítések meglétét igazoló okmányok közjegyző által hitelesített másolata; hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csókay László Szakmai Alosztályvezető, Orbánné S. Anna humánpolitikai vezető főtanácsos nyújt, a 327-1058 327-1200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Fővárosi Önkormányzat, Gyermekvédelmi Ügyosztály, Városház utca 9-11. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-175/12/2010., valamint a munkakör megnevezését: önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató). §         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Önkormányzata címére történő megküldésével (1052 Budapest, Városház u. 9-11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25-175/12/2010., valamint a munkakör megnevezését: önálló vezetői munkakörbe kinevezett intézményvezető (igazgató).

§         Személyesen: Orbánné Soproni Anna , Budapest, 1058 Budapest, Városház utca 9-11. I. 104..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, majd a szakértői bizottság javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés dönt a kinevezésre kerülő intézményvezető személyét illetően. A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. április 30.

§         Szociális és Munkaügyi Közlöny - 2010. április 30.

§         Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda - 2010. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz csatolandó a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez (a teljes pályázati iratanyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához), valamint a pályázó nyilatkozata, mely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. március 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.