Állások keresése - Főiskolai tanár - Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekFőiskolai tanár

Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet

Főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Égés- és oltáselmélet I., II., III., a Tűzvizsgálattan és esettanulmányok, a Tűzmodellezés és tűzkockázat-elemzés, valamint a Laboratóriumi gyakorlatok tantárgyak tantárgyfelelősi feladatainak ellátása, e tantárgyak oktatása, az oktatáshoz kapcsolódó tananyagok fejlesztése, írása. A Tűzvédelmi Laboratórium felügyelete, szakmai munkájának irányítása, a laboratórium fejlesztése. Közreműködés a TÜBI felelősségi körébe tartozó szakok és szakirányok tanterveinek kidolgozásában. Tudományos kutatói tevékenység irányítása és végzése a Tűzvizsgálattan és esettanulmányok, valamint a Tűzmodellezés és tűzkockázat-elemzés témakörökben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a SZIE Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, Okleveles vegyészmérnöki végzettség, tudományos fokozat (PhD), főiskolai tanári kinevezés, felsőfokú tűzvédelmi képesítés, publikációs tevékenység, a tűzvédelem területén szerzett szakértői, tudományos kutatói- és felsőoktatási tapasztalat.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Készség szintű tapasztalat számítógépes tűzmodellek alkalmazása területén. A tűzvédelmi laboratóriumban folyó mérési eljárások készség szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai, fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai, szakmai-, tudományos-, oktatói munkájának eredményei, megjelent publikációi, megtartott előadásainak jegyzéke, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, nyilatkozat, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és szabályzatokban megjelölt hatóságok és testületek megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Beda László intézetigazgató, főiskolai tanár nyújt, a 06 1 251 1060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH: 187/10, valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem Ybl M. Építéstudományi Kar, Budapest címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DH: 187/10, valamint a munkakör megnevezését: Főiskolai tanár.

§         Személyesen: SZIE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékáni Hivatal, Budapest, 1146 Budapest, Thököly út 74. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtási határidőt követően a határidőben beérkező pályázati anyagok pályáztatását az egyetem foglalkoztatási követelményrendszer szabályainak megfelelően lefolytatja, majd dönt, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak. Az elutasított pályázatok iratanyagait a döntést követően 90 napig át lehet venni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Dékáni Hivatalában. A 90 napos határidőn túl a pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZIE honlapja - 2010. április 12.

§         Kari honlap - 2010. április 12.

§         Kari hirdető tábla - 2010. április 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati anyagot a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjához (1146 Budapest, Thököly út 74.) kell megküldeni öt példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ymmf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.