Állások keresése - munkaügyi előadó - Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekmunkaügyi előadó

Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

munkaügyi előadó

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

II.1. "a II. besorolási osztályban"

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Központosított illetményszámfejtés körében teljeskörű bér- és munkaügyi feladatok (be- és kiléptetés, átsorolás, bérszámfejtés, adatszolgáltatás, nyilvántartások vezetése) ellátása, közmunka szervezése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény , valamint a Zsámbék Város Polgármesteri Hivatalának Közszolgálati szabályzata, valamint a 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú rendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium,

§         bér és munkaügyi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         IMI-rendszer ismerete, használata - legalább 1-3 év

§         Versenyvizsga, vagy annak mentességéről szóló igazolás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igazolás elindítását igazoló dokumentum másolata

§         fényképes önéletrajz

§         hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyag, eljárásban résztvevő személyek által történő, megismeréshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koppné Bederna Éva nyújt, a +36 23/565-623 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2010, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó. §         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbék Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rácváros utca 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2010, valamint a munkakör megnevezését: munkaügyi előadó.

vagy

§         Elektronikus úton Koppné Bederna Éva részére a munkaugy@zsambek.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Zsámbék Város Honlapja

§         Helyi Kábel-TV

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zsambek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.