Állások keresése - gyógypedagógus - Fejér Megyei Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekgyógypedagógus

Fejér Megyei Önkormányzat

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Önkormányzat Pápay Ágoston Általános Iskolája, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolája és Diákotthona ( Martonvásár )

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 15. - 2015. 08. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Bajzsy Zs. u. 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése, irányítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény , valamint a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 138/1992. /X. 8./ Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, vagy Egyetem, Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges gyógypedagógiai végzettség,

§         Legalább 5 éves szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus szakvizsga, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A pályázat elbírálásánál a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben szerzett vezetői gyakorlat előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajzát,-az iskolai végzettséget tanusító okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,-a pályázat benyújtási határidejéhez viszonyított 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi biz.,-az előírt szakmai gyak.-ról szóló igazolásokat,-az intézmény vezetésére vonatkozó programját és részletes szakm. elképzelését,-nyilatk. a személyes adatok kezelésére,továbbá arról,hogy a pályázatát elbíráló test. üléseken kívánja-e zárt ülés elrendelését

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Önkormányzati és Intézmény-igazgatási Irodán Kovácsné dr. Kocsis Gabriella nyújt, a 06-22-522-515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-5 / 2010., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Önkormányzat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40-5 / 2010., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Közgyűlés illetékes Bizottságának előzetes véleményezését követően, Fejér Megye Közgyűlése hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2010. március 30.

§         Munkáltató honlapján - 2010. április 13.

§         Helyben szokásos módon - Fejér Megyei Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggesztve - 2010. április 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fejer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.