Állások keresése - tanszékvezetői - ELTE Állam- és Jogtudományi Kar | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésektanszékvezetői

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Munkajogi és Szociális jogi Tanszékére

tanszékvezetői

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 éves időtartam-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A megbízásra kerülő tanszékvezető feladatai különösen: -a tanszék oktató-kutató és tudományos munkájának, pályázati tevékenységének irányítása, szervezése, -a tanszék oktatói, kutatói, doktorandusz hallgatói szakmai fejlődésének elősegítése, tantervi feladatainak meghatározása, munkájuk irányítása és ellenőrzése, a tudományos diákkörök munkájának támogatása, -gondoskodás az oktatott tantárgyak tudományos igényű műveléséről, szakmai konferenciák szervezésével a tudományos eredmények megvitatása érdekében -a kari tanterv, annak megújuló célkitűzései és a tanszékre vonatkozó tanterv folyamatos egyeztetése, összehangolása, -a tantervi követelmények betartásának és a tantervi kötelezettségek tanszék általi teljesítésének biztosítása, -a tanszék egyetemi szabályzatokban előírtak szerinti működésének biztosítása a munkairányítói jogkörök gyakorlása, a tanszék rendelkezésére álló költségvetési forrásokkal való gazdálkodás, -a tanszék képviselete egyetemi és külső szervek előtt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         -a pályázóknak meg kell felelniük a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE SZMSZ ide vonatkozó szabályzatában meghatározott feltételeknek;-pályázatot adhatnak be az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar teljes munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárai, habilitált egyetemi docensei.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         -részletes szakmai önéletrajzot;- publikációs jegyzéket;nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek tagjai.

§         A pályázatnak tartalmaznia kell:- a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását; -tudományos fokozatát;-oktatói-kutatói, vezetői tevékenységét;-a nemzetközi tudományos életben való részvételének bemutatását;-a pályázó vezetői programját.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2010. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7707/3, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői . §         Postai úton, a pályázatnak a ELTE Állam- és Jogtudományi Kar címére történő megküldésével (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7707/3, valamint a munkakör megnevezését: tanszékvezetői .

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. június 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat az ÁJK Dékánjának címezve kell benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.