Állások keresése - intézményvezető - Bagamér Nagyközség Önkormányzata | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményvezető

Bagamér Nagyközség Önkormányzata

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óvoda, Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Bagamér-Kokad

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010. 08. 01.- 2020. 07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4286 Bagamér, Arany János utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai, általános iskolai és alapfokú művészeti oktatási igazgatási feladatok; iskolai sporttevékenység szervezése, irányítása; gyermekétkeztetés koordinálása; tanügyi szervezési feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, pedagógus szakvizsga,

§         pedagógus munkakör - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget igazoló és magasabb vezetői beosztásra történő feltételt igazoló okmány eredetben, vagy azok hitelesített másolata

§         erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó szakmai önéletrajza

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         adatvédelmi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orvos Mihály polgármester, Nyíri Béla jegyző nyújt, a 06/30 336 9910; 06/30 650 8575 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2352/2010/Ált., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bagamér Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4286 Bagamér, Kossuth utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2352/2010/Ált., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Képviselő-testület dönt, a vonatkozó jogszabályokban foglalt eljárási rendben és határidők betartásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Bagamér település honlapja - 2010. április 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bagamer.hu/pályázatok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.