Állások keresése - Jegyző - Kőszárhegy Község Önkormányzat | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekJegyző

Kőszárhegy Község Önkormányzata

                           

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kőszárhegy Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8152 Kőszárhegy, Fő út 103.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Jegyző feladata Kőszárhegy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vezetése, valamint a jogszabályokban számára meghatározott feladatkörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatás-szervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzseri szakképesítés és közigazgatási vagy jogi szakvizsga,

§         Közigazgatási szervnél szerzett legalább kettő évi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         közigazgatási szervnél szerzett legalább kettő évi közigazgatási gyakorlat; büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság; vagyonnyilatkozat ?tétel; Ktv. szerinti versenyvizsga megléte.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Előnyben részesülhet, aki legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó szakmai önéletrajzát, iskolai végzettséget tanúsító, közjegyző által hitelesített okiratmásolatot, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése esetén igazolást annak meglétéről, szakmai elképzeléseket, vagyonnyilatkozat-tétel vállalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kőszárhegy Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8152 Kőszárhegy, Fő út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 268/8/2010, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Kőszárhegy Község Önkormányzat címére történő megküldésével (8152 Kőszárhegy, Fő út 103. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 268/8/2010, valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 2 példányban kell benyújtani. A benyújtás határideje: 2010. május 7. A benyújtás helye: a pályázatot Kőszárhegy Község Önkormányzat Polgármesterénél - 8152 Kőszárhegy, Fő út 103. - kell benyújtani. A pályázatok elbírálásáról Kőszárhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete dönt. A pályázatokat a Képviselő-testület 2010. május 30-ig bírálja el. A pályázatokat a Ktv. 8. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.