Állások keresése - intézményegység-vezető - Bolyai JÁnos Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen | Közszolgálati állások
 

Kiemelt álláshirdetések

Jelenleg nem található kiemelt hirdetés

Google hirdetések

Ajánlott oldal

Kíváncsi vagy, hogy mennyit keresnek mások a szakmádban, vagy más szektorokban?

Kérdőíves felmérések eredményei és szakterületenként működő fórumok.

Google hirdetésekintézményegység-vezető

Bolyai JÁnos Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen

                           

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bolyai JÁnos Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen

alapfokú művészetoktatás intézményegység-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2010.08.01.-2015.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Bolyai utca 29.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapfokú művészetoktatási tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8). MKM rendeletbenk, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben, és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, magyar ,

§         általános iskolában pedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         alapfokú művészetoktatásban - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Jó szervezőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz.

§         Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         Az intézmény alapfokú művészetoktatási egységének vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program, különös figyelemmel Debrecen város közoktatási, feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervében, valamint az intézmény elfogadott pedagógiai programjában és az ÖMIP-ben foglaltakra.

§         Iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2010. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Tárkányi Ferenc Tiborné nyújt, a 52/429-773 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai JÁnos Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Bolyai utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-332/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Bolyai JÁnos Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Debrecen címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Bolyai János utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-332/2010., valamint a munkakör megnevezését: intézményegység-vezető.

§         Személyesen: Csikós Jánosné, Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Bolyai utca 29. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetőjének címére (4032 Debrecen, Bolyai u.29.) kell benyújtani 6 példányban (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 5 példány - amelyek közül 1 elektronikus adathordozón nyújtandó be - csak a művészetoktatási intézményegység vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzéléseket is részletező programot tartalmazza).

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.debrecen.hu - 2010. április 7.

§         Új Városháza földszinti ügyfélterének hirdetőtáblája - 2010. április 7.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A véleményező testületek vélemény nyilvánítása az intézmény SZMSZ-e szerint történik. A pályáztató minősíti a pályázó: szakmai koncepcióját, - vezetői képességeit, rátermettségét, - pályázatának a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjához, Debrecen város intézkedési tervéhez és az ÖMIP-jéhez való illeszkedését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bolyai-debrecen.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2010. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Ajánld ezt az állást másoknak is!
 

Forrás és további információ: Közigállás

A hirdetések tartalmáért portálunk nem vállal felelősséget.